Copyright

Meta name=’copyright’

Met deze meta-tag geef je aan dat er copyright berust op de afbeeldingen en tekst op je website. Deze metatag heeft geen invloed op de ranking van je website bij de zoekmachines. De meta name copyright plaats je na de <head>-tag in je HTML document. Bekijk het volgende voorbeeld:

 

<head>

<title>…..</title>

<meta name=”copyright” content=”jouw naam”>

</head>